POKYNY, PLÁNKY, DÉLKY TRATÍ, STARTOVKY

V odkaze OŽ 2018 jsou zveřejněny POKYNY k závodu, PLÁNKY a DÉLKY TRATÍ, STARTOVKY NA SOBOTU