ROZPIS YESMAN 2017

 

YESMAN 2017 – 4. ROČNÍK

ROZPIS NEFORMÁLNÍHO SETKÁNÍ CYKLISTŮ

POŘADATEL: OK RAKOVNÍK z. s.

DATUM: SO 2. 9. 2017, start první dvojice 10:30 hod. - po vlnách.

CENTRUM: Restaurace U kamenného stolu, Tis u Blatna cca 30 km Z od Rakovníka,

GPS - 50.0847489N, 13.3450869E https://www.facebook.com/ukamennehostolu

PREZENTACE: Sobota 2. 9. 2017 v centru 9:00 hod. -10:00 hod.

KATEGORIE: MUŽI, ŽENY, MIXY, BAŽANTI A MAZÁCI

V kategorii „BAŽANTI A MAZÁCI“ smí startovat dítě ve věku do 15 let (ročník 2002 a mladší, s doprovodem starším 18 let).

SYSTÉM: Jede se na jízdních kolech ve dvojicích (stále na dohled a doslech). Každá dvojice dostane po startu speciální mapu v měřítku 1:50 000 (1cm = 500 m) s vyznačením kontrolních stanovišť, jejich písemným popisem a bodovým ohodnocením jednotlivých kontrol. Poté se rozhodnete, které kontroly budou pro vás nejvýhodnější vzhledem k vaší fyzické zdatnosti a mapařskému umu. Mapa bude snadno čitelná a vhodná i pro běžnou turistiku. Časový limit – 5 hod., v případě nedodržení budete penalizováni stržením bodů (bude upřesněno v pokynech). Průchod kontrolou orazíte kleštičkami do průkazky.

PŘIHLÁŠKY: Přihlašujte se na: https://ok-rakovnik.webnode.cz/prihlasky-yesman/ , svou přihláškou potvrzujete, že v době akce jste starší 18 let, mladší musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce. Svou přihláškou stvrzujete účast na vlastní nebezpečí. Pozor, jede se za plného silničního provozu. Upozorňujeme, že přilba je pro účast povinná.

STARTOVNÉ: Pro přihlášené do 31. 07. 2017 400,- Kč později a na místě 500,- Kč

Úhradu proveďte prosím nejdéle do tří dnů po přihlášce.

Tato částka je za celou dvojici. STARTOVNÉ SE PŘI NEÚČASTI NEVRACÍ.

Veškeré platby zasílejte na účet, ale pozor, jen do 25. 8. 2017, poté až na prezentaci:

Název účtu: OK Rakovník

Číslo účtu: 543471319/0800

Var. symbol: tel. číslo uvedené v přihlášce

OBČERSTVENÍ: Na trati z vlastních zásob, v centru využijte restauraci.

VÝSLEDKY : Předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru. První tři dvojice v každé kategorii budou vyhlášeni a obdařeni diplomem a cenou. V případě stejného počtu bodů rozhodne čas. Celkové výsledky budou zveřejněny na webu závodu.

A samosebou proběhne losování o věcné ceny ze všech startujících dvojic.

AFTERPARTY: Po vyhlášení výsledků, doplnění tekutin, řádném občerstvení a rozjímání nad mapou se můžete dovyřádit na improvizované DISKOTÉCE se zábavnými soutěžemi, hudbu připraví DJ PÁŤA :-).

PARKOVÁNÍ: U restaurace není místo, parkujte po obci s maximální obezřetností na místní obyvatele a chalupáře, bude upřesněno v pokynech.

UBYTOVÁNÍ: Tis u Blatna – Penzion U Čapků, penzionucapku@seznam.cz, tel.: 608 538 161

Za OK Rakovník: Milan a Irča