JASOŇ - DRSOŇ

Oryně Stáňa a Obr Koloděj - to byl název týmu OK Rakovník na cykloorientačním závodě v Holanech u České Lípy. Zde se krom fyzické připravenosti plnily i úkoly paměťového, technického a vědomostního rázu.