Pořádání OŽ 2. -3. 4. 2016

Rozpis a další informace k závodům naleznete v ORISU na:

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3305   

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3312

Rozpis JES.pdf (732861)